RIIGI- ja KOOLIEKSAMID

, 25. jaan. 2012

20. jaanuariks teatasid gümnaasiumiõpilased kooli juhtkonnale õppeained, milles nad soovivad 2011.-2012.õppeaastal riigi- ja koolieksameid sooritada.
Kõigile gümnaasiumilõpetajatele on kohustuslik eesti keele riigieksam, mida meie koolis soovib teha sel õppeaastal 62 abiturienti. Ühiskonnaõpetuse riigieksami valis 54 õpilast ja geograafia riigieksami 49.
Riigi- ja koolieksamite valikut õpilane muuta ei saa. Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ei soorita ka samas aines lisaeksamit, siis jääb tal kool sel õppeaastal lõpetamata.
Algamas on ka lõpueksamite ettevalmistustunnid. Geograafia riigieksami konsultatsioonid toimuvad iga kuu viimasel reedel kell 9.00 – 12.00 õpetaja Ülle Viitkari juhendamisel. Esimene kokkusaamine on reedel, 27. jaanuaril kell 9.
Põhikooli matemaatika lõpueksamiks toimub ettevalmistus iga kuu esimesel reedel kell 9.00 – 12.00 õpetaja Kärt Beljäev.
Konsultatsioonide ajad leiate kooli kodulehelt.
Jõudu eksamite edukaks sooritamiseks!

Õppealajuhataja Rita Vaks

Panorama Theme by Themocracy