Isikut tõendavatest dokumentidest

, 1. dets. 2011

Aastail 2012-2014 lõppevad korraga kehtivusajad Eesti kodaniku isikut tõendavatel dokumentidel, mis on väljastatud alates 2002. aastast kümneaastase ja alates 2007. aastast viieaastase kehtivusega.
Sel perioodil mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes klientide arv, pikenevad ootejärjekorrad ning võrreldes praegusega ka dokumendi kättesaamise ooteaeg. Eeltoodust tulenevalt palume elanike mõistvat suhtumist.

Ühtlasi palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega ja esitada taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti, soovitavalt umbes 6 kuud enne selle kehtivusaja lõppemist. Samuti palume dokumendi kättesaamisel arvestada 30 päevase tähtajaga.

Lisaks soovitame 15-aastastele ja vanematele Eesti kodanikele, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), esitada taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või e-posti teel – ID-kaardi taotluse esitamiseks ei pea isiklikult teenindusse kohale tulema, kuid dokumendi kättesaamiseks tuleb siiski pöörduda teenindusse.

Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.

Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.

Infoleht

Panorama Theme by Themocracy