VII täiskasvanud õppija foorum (TÕF)

, 29. nov. 2011

25. novembril toimus Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus TÕF. Rapla TG-st võtsid sellest üritusest osa Karin Allikas ja Maarja Kaljumäe, mõlemad XII b klassist. Üritus toimus ESF täiskasvanuhariduse populariseerimise programmi  raames. TÕF-i  juhtmõtteks oli seekord hispaania vanasõna „Kus ei tule puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest“. Teemakohase ettekandega  esines Rapla TG vilistlane, TÕF-i tugigrupi juht Raplamaal Kaja Leppik. Foorumil arutati õppijate omavahelise koostöö ja üksteise toetamise võimalusi.

Karin Allikas

Panorama Theme by Themocracy