Täiskasvanud õppijate tänuüritus Juurus

, 2. nov. 2011

Kolmapäeval, 26. oktoobril kuulutati XIV täiskasvanud õppija nädal meie maakonnas lõppenuks. Üritus algas Juuru  Mihkli kirikus, kus ajaloolane Jüri Metssalu mõtiskles elukestva õppe teemadel. Pärast seda koguneti Juuru rahvamajja, kus pärast Juuru vallavanema Margus Jaansoni tervitust ja volikogu esimehe Sirje Endre ettekannet “Mis asi on ilmas püha” tänati selle aasta tublimaid koolitajaid-õppijaid. Maakonna aasta õppija nominentide seas said tunnustuse osaliseks ka meie kooli õppijad – 12. klassi õpilased Helen Allet ja Monika Trušnikova. Õnnitleme neid!

Tänuüritust ilmestasid õed Ilvesed, Lisanna Kadarik ja Kert Jalukse muusikapalade ja lauludega. Päev lõppes ühises kohvilauas ja TÕN-i tordi söömisega.

Valmar Ideon

Panorama Theme by Themocracy