Projekt “„Varajane märkamine ja sekkumine”

, 3. nov. 2011 13:05

UNICEF koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga korraldab kogukonnale suunatud projekti „Varajane märkamine ja sekkumine“. Selle raames töötati välja lihtne juhis (lisas) hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks.

Juhise leiate aadressilt:

http://www.kuriteoennetus.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=40318/juhis+kodanikule_21.10.2011.pdf

Panorama Theme by Themocracy