Konverents “Uue õppekava künnisel”

, 2. nov. 2011

Seitsmel meie kooli õpetajal ja direktoril oli reedel, 28. oktoobril  võimalik osaleda Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi poolt korraldatud konverentsil „Uue õppekava künnisel“.  Ettekannete sisuks oli uue õppekava seostamine infotehnoloogia võimalustega ning mittestatsionaarse õppe erisused. Ettekannete autoriteks olid peamiselt tartlased, kuid ka Peeter Linnamäe meie koolist esines ettekandega „E-õppemeetodite kasutamine mittestatsionaarses õppes“.

Konverents toimus Tartus Ahhaa keskuse ruumides. Kasutasime head võimalust selle aasta maikuus avatud teaduskeskusega tutvumiseks.

Mari Sepp

Konverents Tartus AHHAA keskuses 28.10

Panorama Theme by Themocracy