Tere tulemast!

, 29. juuni 2018

 

ARMSAD ÕPPURID!

Kontaktõpe alates 18.05.2020

Õppetöö jätkub käesoleva õppeaasta lõpuni distantsõppena. Kooli ruumides viibivad õpetajad ja õpilased nii vähe aega kui võimalik ning mitte rohkem kui vajalik. Kodulehel on õpetajate koolimajas oleku päevad ja kellaajad. Oma soovist individuaalseks kohtumiseks palun informeerida õpetajaid (õpetajate e-aadressid kodulehel, telefon, facebook  või kool@raplatg.ee).

Õppekorraldus koolimajas

 • Koolimaja on avatud esmaspäevast – laupäevani kell 9.00 – 13.30-ni.
 • Ruumide kasutame: I vahetus 9.00 – 11.00. II vahetus 11.30 – 13.30. Vahepeal toimub ruumide desinfitseerimine ja tuulutamine.
 • Koolimajas on igal õpetajal kasutada eraldi ruum, kus tegevus toimub võimalikult hajutatult (mitte üle kümne õpilase).
 • Kaitsemaskide kasutamine koolis viibivatele õpetajatele ja õpilastele on soovituslik. Maskid on koolimaja I korrusel.
 • Koolimajja I korrusel välisukse juures on käte desinfitseerimisvahendeid, samuti kõikides klassiruumides, WC-s.
 • Kõik õpilased, kellel on käes koolimajast saadud õppekirjandust, siis palume see tagastada koolimajja alates 18.05. Laenatud õpikud tuleb tuua II korrusele ning panna puhkenurgas olevale lauale ühte virna, kõige peale palun kirjutada ka oma nimi ja klass ning, mis õpikud tagastate (vastav leht palun kodus valmis teha). näidis:

      nimi ja klass ( Tiina Mets, 10.e)

 1. õpiku pealkiri
 2. õpiku pealkiri
 3. jne
 • Alates 18.05.20 on õpilastel  võimalus tuua paberkandjal töid koolimajja, õpetajate toas on iga aineõpetaja nimeline riiul ja oma toodud töö saab sinna jätta.

PÕHKOOLI LÕPETAMINE

Põhikooli lõpueksameid käesoleval õppeaastal ei korraldata. Õpilased ei pea sooritama loovtööd. Lõpetamise tingimuseks on, et kõik tunnistusele kantavate õppeainete hinded peavad olema positiivsed.

GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE

Gümnaasiumi riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Õpilased ei pea sooritama uurimus- või praktilist tööd.  Lõpetamise tingimuseks on, et kõikide õppeainete  kooliastmehinded  peavad olema positiivsed.

Õpilased, kellel on uurimus- või praktiline töö valmis ja soovivad seda kaitsta, siis kaitsmine toimub 26.05.20 kell 10.15 koolimajas.  Soov osaleda kaitsmisel ja oma lõputöö tuleb saata õppealajuhataja Ülle Viitkarile, ylle.viitkar@raplatg.ee hiljemalt 20.05.

Gümnaasiumi virtuaalne lõpukell toimub 26.05 kell 10.00

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium ootab uusi õppureid!

Õppetöö alates 7.klassist  ja kahel nädalapäeval, gümnaasiumis pakume ka e-õpet, õppimisvõimalust laupäeval või eksternina ning riigieksamiteks valmistumist üksikaineõppijana. Rakendame varasemat õpi-ja töökogemust ning individuaalset lähenemist. Meie kooli saab õppima asuda aastaringselt!

 • hetkel toimub dokumentide vastuvõtt elektroonselt
 • alates 18.05.20 toimub dokumentide vastuvõtt ka koolimajas II korrusel

    18.05.20- 06.06.20  E-L 9-13

    08.06.20- 30.06.20  E-R 9-13 ( 23.06 ja 24.06 suletud)

Juulikuus vastuvõttu ei toimu.

Dokumente saab elektroonselt esitada kool@raplatg.ee  ja kristi.luik@raplatg.ee  avalduse kooli astumiseks saab kooli kodulehelt, lisaks avaldusele tuleb esitada ka muud eelnevat haridusteed tõendavad dokumendid. Täpsem informatsioon on leitav kooli kodulehel.

Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee või telefonitsi 4855859 või 56473488

DOKUMENTIDE ESITAMINE

 

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium ootab Sind õppima

Meie koolis saad jätkata oma poolelijäänud haridusteed – võtame vastu õppijaid põhikooli 7.-9. klassi ja  gümnaasiumi. Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium tähistas 2016. aastal oma 70. sünnipäeva. Paljud meie kooli lõpetanud on  jätkanud õppimist ülikoolis või kutseõppes, loonud oma firma, saavutanud edu valitud ametis.

Kool ise ja siinsed õppimisvõimalused on muutunud kaasaegsemaks, õppetöö korraldus paindlikumaks. Alates 2013. aastast saab gümnaasiumihariduse omandada ka e-õppe vormis. Kui oled õpinguid edasi lükanud, sest töö või pikk vahemaa ei võimalda tundides osaleda, siis on selline lahendus sobiv just Sulle. Õpetajate ja kursusekaaslastega kohtud ühel päeval nädalas – laupäeval. Meie koolis saad õppida ka individuaalse õppekava alusel ning soovi korral valmistuda riigieksamiteks üksikaineõppijana.

Aastatel 2016-2018 osaleme projektis ”Teisel ringil targaks Raplamaal”. Projekti raames korraldame õppekäike, loenguid ja teatrikülastusi, toimub motivatsioonilaager. Lapsevanemad ei pea koolist puuduma, sest lapsi ei ole kuhugi jätta – õppetöös osalemise ajaks pakume tasuta lapsehoiu võimalust. Õppimise muudab põnevamaks robootika valikkursus.

Meie sooviks on tagada kõigile soovijatele võimalus õppida ja areneda elukestvalt, toetada unistuste teostumist väärtustades haridust ja vaimsust.

Tule ja tutvu õppimistingimustega Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis!

Vello Kübar
Direktor

 
 

 

Osaleme projektis „Teisel ringil targaks Raplamaal II“, nr 2014-2020.1.06.18-0105

 

 

 

Panorama Theme by Themocracy