Tere tulemast!

, 29. juuni 2018

 

Armsad õppurid!

 

24.03 otsustas Haridus- ja Teadusministeerium, et eriolukord õppetöös jätkub. Seega distantsõppe periood pikeneb ka 30.03- 12.04, aga suure tõenäosusega aprilli lõpuni.

Vahepeal on koolivaheaeg (20.04-26.04), mis kindlasti ära ei jää ja üleminekuklassidel ei pikene ka tavapärane õppeperiood juunikuus. HTMi otsusega on aga edasi lükatud gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest. Koolide jaoks tähendab see ka seda, et kõik planeeritud lõputööde kaitsmised, mis peaksid toimuma enne 01.05, on edasi lükatud (meie koolis ei toimu aprillikuu kaitsmist, mis oleks toimunud 14.04). Kindlasti lisame maisse ja juunisse paar uut kuupäeva lisaks, aga täna me neid veel ei tea, see oleneb eriolukorrast ja ka sellest, millistele kuupäevadele lükkuvad riiklikud lõpueksamid. Uutest lõpueksamite aegadest sõltuvalt võivad muutuda ka täna kirjas olevad kaitsmiste ajad (hetkel on need kuupäevad 26.05 ja 10.06), samuti võib muutuda koolieksamite aeg, mis on 05.06 (see jällegi ei sõltu hetkel meie koolist, vaid üldisest olukorrast), seega palume mõistvat suhtumist ja uutest otsustest ning kuupäevadest teavitame teid koheselt. Jälgi e-kooli ja kooli kodulehte!

Meie kooli ametlikud õppeinfo vahetamise keskkonnad on e-kool ja Moodle, seega tuleb mõlemat hoolikalt jälgida. Õppetöö toimub tunniplaani alusel ja aineõpetajad panevad kõik vajaliku info ning juhised just nendesse keskkondadesse. Kindlasti ei ole eriolukord koolivaheaeg ja seega tuleb kõik etteantud koolitööd ka sooritada, sellest oleneb iga õppuri järgmisesse klassi üleviimine ning loomulikult kooli lõpetamine. Kõigis ainealastes küsimustes ja ka järeltööde sooritamises palun endiselt pöörduda vastava aineõpetaja poole (kõik kontaktid on leitavad kooli kodulehelt), muude murede ja rõõmudega klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Lõputööde küsimustes tuleb ühendust võtta oma töö juhendajaga. Kõik lõputööd, mis on vaja sel õppeaastal kaitsta, peavad olema korrektselt köidetud ja valmis kaitsmiseks hiljemalt 01.05.20. Palun arvestada ka sellega, et iga töö peab enne kaitsmist läbima retsenseerimise, seega suhelge aktiivselt oma töö juhendajaga, kes annab teile jooksvalt vajaliku informatsiooni.

Püsigem terved!

RAPLA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM
ootab uusi õppureid!

Õppetöö alates 7. klassist, gümnaasiumis pakume ka e-õpet ning riigieksamiteks valmistumist üksikaineõppijana.

Dokumentide vastuvõtt toimub koolimaja II korrusel (Rapla, Lasteaia 5)

DOKUMENTIDE ESITAMINE

 

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium ootab Sind õppima

Meie koolis saad jätkata oma poolelijäänud haridusteed – võtame vastu õppijaid põhikooli 7.-9. klassi ja  gümnaasiumi. Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium tähistas 2016. aastal oma 70. sünnipäeva. Paljud meie kooli lõpetanud on  jätkanud õppimist ülikoolis või kutseõppes, loonud oma firma, saavutanud edu valitud ametis.

Kool ise ja siinsed õppimisvõimalused on muutunud kaasaegsemaks, õppetöö korraldus paindlikumaks. Alates 2013. aastast saab gümnaasiumihariduse omandada ka e-õppe vormis. Kui oled õpinguid edasi lükanud, sest töö või pikk vahemaa ei võimalda tundides osaleda, siis on selline lahendus sobiv just Sulle. Õpetajate ja kursusekaaslastega kohtud ühel päeval nädalas – laupäeval. Meie koolis saad õppida ka individuaalse õppekava alusel ning soovi korral valmistuda riigieksamiteks üksikaineõppijana.

Aastatel 2016-2018 osaleme projektis ”Teisel ringil targaks Raplamaal”. Projekti raames korraldame õppekäike, loenguid ja teatrikülastusi, toimub motivatsioonilaager. Lapsevanemad ei pea koolist puuduma, sest lapsi ei ole kuhugi jätta – õppetöös osalemise ajaks pakume tasuta lapsehoiu võimalust. Õppimise muudab põnevamaks robootika valikkursus.

Meie sooviks on tagada kõigile soovijatele võimalus õppida ja areneda elukestvalt, toetada unistuste teostumist väärtustades haridust ja vaimsust.

Tule ja tutvu õppimistingimustega Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis!

Vello Kübar
Direktor

 
 

 

Osaleme projektis „Teisel ringil targaks Raplamaal II“, nr 2014-2020.1.06.18-0105

 

 

 

Panorama Theme by Themocracy