Tere tulemast!

, 29. juuni 2018

 

Õppetöö 08.03.2021 – 25.04.2021

Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega 11. märtsist 2021 rangemate piirangute kehtestamisega on  jätkuvalt peatatud kontakttunnid koolimajas kuni 25. aprillini 2021.

Ainetunnid toimuvad distantsõppes tunniplaani järgi kõigile juba tuttavates e-kanalites (Moodle, eKool, Opiq, GoogleMeet, Skype)

Palume kõigil meie kooli õppuritel jälgida kooli kodulehte ning eKooli edasiste tegevuste ja muudatuste suhtes.

 

Meie kool ootab uusi õppureid!

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium ootab Sind õppima

Meie koolis saad jätkata oma poolelijäänud haridusteed – võtame vastu õppijaid põhikooli 7.-9. klassi ja  gümnaasiumi. Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium tähistas 2016. aastal oma 70. sünnipäeva. Paljud meie kooli lõpetanud on  jätkanud õppimist ülikoolis või kutseõppes, loonud oma firma, saavutanud edu valitud ametis.

Kool ise ja siinsed õppimisvõimalused on muutunud kaasaegsemaks, õppetöö korraldus paindlikumaks. Alates 2013. aastast saab gümnaasiumihariduse omandada ka e-õppe vormis. Kui oled õpinguid edasi lükanud, sest töö või pikk vahemaa ei võimalda tundides osaleda, siis on selline lahendus sobiv just Sulle. Õpetajate ja kursusekaaslastega kohtud ühel päeval nädalas – laupäeval. Meie koolis saad õppida ka individuaalse õppekava alusel ning soovi korral valmistuda riigieksamiteks üksikaineõppijana.

Aastatel 2016-2018 osaleme projektis ”Teisel ringil targaks Raplamaal”. Projekti raames korraldame õppekäike, loenguid ja teatrikülastusi, toimub motivatsioonilaager. Lapsevanemad ei pea koolist puuduma, sest lapsi ei ole kuhugi jätta – õppetöös osalemise ajaks pakume tasuta lapsehoiu võimalust. Õppimise muudab põnevamaks robootika valikkursus.

Meie sooviks on tagada kõigile soovijatele võimalus õppida ja areneda elukestvalt, toetada unistuste teostumist väärtustades haridust ja vaimsust.

Tule ja tutvu õppimistingimustega Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis!

Vello Kübar
Direktor

Õppetöö alates 7.klassist  ja kahel nädalapäeval, gümnaasiumis pakume ka e-õpet, õppimisvõimalust laupäeval või eksternina ning riigieksamiteks valmistumist üksikaineõppijana. Rakendame varasemat õpi-ja töökogemust ning individuaalset lähenemist. Meie kooli saab õppima asuda aastaringselt!

Dokumente saab elektroonselt esitada kool@raplatg.ee või kristi.luik@raplatg.ee  Avalduse kooli astumiseks saab kooli kodulehelt, lisaks avaldusele tuleb esitada ka muud eelnevat haridusteed tõendavad dokumendid. Täpsem informatsioon on leitav kooli kodulehel (Dokumentide esitamine)

Lisainfo: kristi.luik@raplatg.ee või telefonitsi 4855859 või 56473488

 
 

 

Osaleme projektis „Teisel ringil targaks Raplamaal II“, nr 2014-2020.1.06.18-0105

 

 

 

Panorama Theme by Themocracy