Vanemad hoolekogude päevakorrad

, 12. sept. 2016 13:31

2015/2016 õppeaasta

Hoolekogu nr. 1:  toimub 29.09.2015 kell 17.00

Päevakord:
1. Uue direktori tutvustamine
2. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast ( 2014/2015 )
3. Hoolekogu tööplaan 2015/2016
4. Uue õppeaasta 2015/2016 tutvustus
5. Jooksvad küsimused

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 28.09.15.

Hoolekogu nr. 2:  toimub 01.12.2015 kell 17.00

Päevakord:

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 30.11.15

2014/2015 õppeaasta

Hoolekogu nr.3: toimub 20.01.15 kell 17.00

Päevakord:
1. RTG kodukord
2. Vastuvõtutingimused ja kord
3. RTG teenistusliku järelevalve õiendi ettekirjutuste täitmise kontrolli tulemused
4. Jooksvad küsimused

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 19.01.15.

Hoolekogu nr.2: toimub 25.11.14 kell 17.00

Päevakord:
1. RTG eelarve eelnõu arutelu aastaks 2015
2. Jooksvad küsimused

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 24.11.14.

Hoolekogu nr.1: toimub 30.09.14 kell 17.00

Päevakord:
1. Uute liikmete tutvustus ja hoolekogu koosseisu kinnitamine.
2. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast ( 2013/2014 ).
3. Hoolekogu tööplaan 2014/2015- täiendused.
4. Uue õppeaasta 2014/2015 tutvustus ( pikemalt e-klassid ja e-õpe)
5. Jooksvad küsimused

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 29.09.14.

 

2013/2014 õppeaasta

Hoolekogu nr.4: toimub 28.05.14 kell 17.00

Päevakord:
1. Sisehindamise läbiviimise kord (eelnõu tutvustus)
2. Õppeaasta 2013/2014.
3. Lõpuaktustel osalemine.
4. Mõtted ja hoolekogu tööplaan uueks õppeaastaks.
5. Jooksvad küsimused.

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 26.05.2014.

Hoolekogu nr. 3: toimub 26.02.14 kell 17.00

Päevakord:
1. Põhimääruse läbivaatamine, arutelu ning kinnitamine.
2. Sisehindamise tutvustamine, järeldused ning kinnitamine.
3. Kooli inspekteerimisaruandega tutvumine ja analüüs.
4. Jooksvad küsimused.

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 21.02.2014.

Hoolekogu nr. 2: toimub 06.11.13 kell 17.00

1. Eelarve läbivaatamine ja kinnitamine aastaks 2014

Täiendavad ettepanekud ja muudatused päevakorras oodatud kuni 05.11.13
kristi.luik@mail.ee

Hoolekogu nr. 1: toimub 09.10.13 kell 17.00

RTG hoolekogu koguneb käesoleva õppeaasta ( 2013/2014 ) esimesele kokkusaamisele 09.10.13 kell 17.00 koolimajas.
Päevakord:
1. Uute liikmete tutvustus ja hoolekogu koosseisu kinnitamine.
2. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast ( 2012/2013 ).
3. Hoolekogu tööplaan 2013/2014.
4. Uue õppeaasta tutvustus.
5. Jooksvad küsimused

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 05.10.13.

 

2012/2013 õppeaasta

Algus kell 17.00

Hoolekogu nr. 1: toimus 26.09.12
1. Uue hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine.
2. Tööplaani kinnitamine 2012/2013 õppeaastaks
3. Direktori ülevaade õppeaastast 2012/2013
4. Jooksvad küsimused.

Hoolekogu nr. 2: toimus 29.10.12
1. RTG eelarve arutamine ja kinnitamine aastaks 2013
2. Lühiülevaade õpilaskogu tegemistest ja plaanidest.
3. Jooksvad küsimused

Hoolekogu nr. 3: toimus 21.01.13
1. Vastuvõtutingimused RTGs ja nende kinnitamine
2. Uue hoolekogu liikme tutvustamine ja kinnitamine (õpilaskogu valis 14.01.13 gümn õpilaste esindajaks hoolekogus Illi Matteusi asemele uueks liikmeks Siret Orava- siret.esloon@gmail.com)
3. Jooksvad küsimused

Hoolekogu nr. 4: toimus 29.05.13
1. Kokkuvõte lõppevast õppeaastast – V.Ideon, direktor
2. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2012/2013- K.Luik, hoolekogu esimees
3. Plaanid ja mõtted uueks õppeaastaks 2013/2014
4. Jooksvad küsimused.

2013/2014 õppeaasta

Hoolekogu nr. 1: toimub 09.10.13

RTG hoolekogu koguneb käesoleva õppeaasta ( 2013/2014 ) esimesele kokkusaamisele 09.10.13 kell 17.00 koolimajas.
Päevakord:
1. Uute liikmete tutvustus ja hoolekogu koosseisu kinnitamine.
2. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast ( 2012/2013 ).
3. Hoolekogu tööplaan 2013/2014.
4. Uue õppeaasta tutvustus.
5. Jooksvad küsimused

Päevakorra muutmise ja täiendamise osas palun võtta ühendust hoolekogu esimehe e-aadressil kristi.luik@mail.ee, hiljemalt 05.10.13.

Panorama Theme by Themocracy